CFT – טיפול ממוקד חמלה

CFT - טיפול מבוסס חמלה

CFT, טיפול ממוקד חמלה, היא שיטת טיפול מבוססת מיינדפולנס, שפיתח פול גילברט (Paul Raymond Gilbert).

מהי חמלה?

"פיתוח היכולת להיות עם כאבו של האחר או של עצמנו, מבלי שהדבר ירסק או יסחף אותנו, בלי להיות עוינים, כועסים, או אשמים. בלי שננסה להדוף, לדחות או להילחם בכך, וגם בלי לשפוט את עצמנו או אחרים

זהו מצב תודעה שיש בו גם מן הקבלה הרדיקלית – ההבנה שהכל שייך, שלכל יש מקום תחת השמש"

ליבליך, מ. 2018, מיינדפולנס, להיות כאן ועכשיו.

חמלה לפי הדלאי למה, הינה רגישות לסבל של העצמי ושל אחרים, עם מחוייבות עמוקה לנסות ולהקל עליו.

CFT טיפול ממוקד חמלה
CFT טיפול ממוקד חמלה

בשיטת CFT מקובל לחלק את איכויות החמלה באופן הבא:

  • תבונה: יכולת הבנה ואמפטיה לקשיים המציאותיים של האנושות בכלל ושל העצמי בפרט.
  • אומץ ועוצמה: תחושה של כוח פנימי וביטחון. אומץ לב לפגוש, איום בקושי, סובלנות למצוקה תוך תחושת התקרקעות, יציבות ויכולת הכלה.
  • אכפתיות: רצון אמיתי להיטיב עם עצמי ועם אחרים
  • חום: רצון להתקרב ולהיות בתחושת יחד. נכונות להעניק ולתת טוב לב, ידידות כנה, עדינות ורוך.
  • קבלה: חוסר שיפוטיות או ביקורתיות, סקרנות וניסיון כן לחקור ולהבין

חמלה היא תהליך מתפתח, המתחיל בתשומת לב והקשבה ונע לעבר פעולה חמה וטובת לב. כמו כן, היכולת להכיל ולווסת את עצמנו.

לפי גילברט אנו חוקרים יחד את תגובת ההגנה וההתקפה שלנו, ואת היכולת שלנו להרגיע את עצמנו, תוך תחושת ביטחון וחיבור לאחר.

מודל 3 המעגלים של CFT

גילברט טען שאנחנו יכולים לחיות בתוך שלוש מערכות, ושהיכולת לזהות את מערכת בה אנחנו חיים, ולנוע בין המערכות היא זו שתאפשר לנו את הגמישות בחיים.

המעגל הירוק – הוא מערכת החיים של הרגיעה. המצב הנוח, המוגן והמיטיב. היכולת לחיות ולפעול מתוך המעגל הירוק מאפשרת איכות חיים. כשאנחנו בתוך המעגל הירוק אנחנו מסוגלים לנהל מצוקה, להיות מחוברים רגשית ולווסת את עצמנו.

המעגל האדום הוא המקום אליו אנחנו "נזרקים" באופן אוטומטי כשאנו חשים סכנה. זהו מנגנון הישרדותי קדום שעל פיו אנחנו מתוכנתים לפעול באופן אוטומטי, בריחה או לחימה (Fight or Flight). אפשר לפעול מתוך המעגל האדום, אבל מדובר בפעולה מתוך מצוקה, פחד או חרדה.

המעגל הכחול – הוא מקום של התפתחות, צמיחה והנעה.

מודל המעגלים של CFT
מודל המעגלים של CFT

"לפי שלוש המערכות עלינו להשיג איזון מיטבי בין פעילות המערכות הרגשיות. הדגש הוא על היכולת של האדם לווסת את עצמו ולהגיע למצב של גמישות ותנועתיות בריאה בין המערכות."

גבו וייס, בודותרפיה

בתוך הטיפול, המטופל לומד לראות את הפחדים שעולים, להבין איזו מערכת מנהלת אותו (המעגל האדום, הירוק או הכחול), לגלות את העוצמות שבו, ולפתח יכולת מחשבתית וגמישות שיעזרו לו לעבור ממעגל של פחד למשל (אדום), למצב של רגיעה (ירוק), עשייה ויצירה (כחול).

פעולה זו מאפשרת צמיחה ומפחיתה סבל.

מעבר מתגובתיות במצבי לחץ, לעבר מפגש חומל עם פחד וסכנה, מאפשר צמיחה, גאווה ושמחה.

CFT ואני

דרך בחינת המציאות דרך CFT אני מוצאת שהיכולת שלי להשתמש בחמלה כלפי עצמי וכלפי המטופלים, מאפשרת לי התמודדות גמישה יותר עם נושאים שעולים בטיפול.

היכולת לחמול ולקבל את עצמם מאפשר למטופלים להתמודד באופן אפקטיבית יותר עם הקשיים שעולים.