שלום, אני יפעת פרג, MA

מטפלת בתנועה

התנועה היא אחד המקורות החשובים המעצבים את חיינו.
תחושת השליטה וההצלחה בתנועה מגבירים את האמונה ביכולות ובמחשבות שלנו לגבי הגוף.
ההתנסויות, הן החיוביות והן השליליות, משפיעות מבחינה פיזיולוגית ופסיכולוגית על הרגש שיש לאדם כלפי גופו.
חוויה תנועתית מאפשרת לילד ולמבוגר לגדול ולצמוח ולבסס דימוי גוף חיובי, תחושת זהות והערכה עצמית.

דרך טיפול בתנועה נפתח דלת אחרת אל עצמנו