יפעת פרג טיפול בתנועה

הטיפול בתנועה משתמש בגוף ככלי הבעתי, המאפשר כניסה לעולם הלא מודע של האדם.

באמצעות טיפול בתנועה מתאפשר הבנת הקשר בין התנועה והרגש המתלווה אליה.

חווית התנועה, ברמה הפיסית היא חוויה תרפויטית, הנכנסת לתוך חייו הלא וורבליים של האדם. התנועה מהווה אינפורמציה חשובה לגבי מצבו הנפשי של האדם. הגוף הוא מקור מידע של זכרונות, יחסים ואמונות. הטיפול בתנועה מאפשר מסגרת שבה אפשר להרגיש את הגוף ולהכיר בקשר בין התנועה לבין הזכרונות שהיא מעוררת. כל זכרונות הילדות והיחסים עם ההורים רשומים בגוף.

אלו גורמים לכל מיני תופעות כמו מעצורים, רמת אנרגיה נמוכה, מתח, נוקשות, התנגדות ועוד.

דרך הטיפול בתנועה אפשר לתמוך במטופל ולעזור לו להביא לידי ביטוי את הצד הפעיל שלו. דרך הפעולה הוא יכול להתחיל לזהות את יכולותיו, כוחותיו, ולהכיר מחדש את גבולות גופו.

התנועה מאפשרת התחברות לצדדים הבריאים על ידי ספונטניות ותחושת האינטגרציה של הגוף.

הקשר בין הריקוד לעוצמה הפנימית
היום אני רוצה לכתוב על הקשר בין ריקוד הבלאדי לבין היכולת לבטא, להרגיש ולהתחבר לכוחות. כתרפיסטית האמצעות תנועה וריקודי בטן, אני מתעסקת הרבה מאד עם...
קראו עוד

יפעת פרג טיפול בתנועה

הטיפול בתנועה משתמש בגוף ככלי הבעתי, המאפשר כניסה לעולם הלא מודע של האדם.

באמצעות טיפול בתנועה מתאפשר הבנת הקשר בין התנועה והרגש המתלווה אליה.

חווית התנועה, ברמה הפיסית היא חוויה תרפויטית, הנכנסת לתוך חייו הלא וורבליים של האדם. התנועה מהווה אינפורמציה חשובה לגבי מצבו הנפשי של האדם. הגוף הוא מקור מידע של זכרונות, יחסים ואמונות. הטיפול בתנועה מאפשר מסגרת שבה אפשר להרגיש את הגוף ולהכיר בקשר בין התנועה לבין הזכרונות שהיא מעוררת. כל זכרונות הילדות והיחסים עם ההורים רשומים בגוף.

אלו גורמים לכל מיני תופעות כמו מעצורים, רמת אנרגיה נמוכה, מתח, נוקשות, התנגדות ועוד.

דרך הטיפול בתנועה אפשר לתמוך במטופל ולעזור לו להביא לידי ביטוי את הצד הפעיל שלו. דרך הפעולה הוא יכול להתחיל לזהות את יכולותיו, כוחותיו, ולהכיר מחדש את גבולות גופו.

התנועה מאפשרת התחברות לצדדים הבריאים על ידי ספונטניות ותחושת האינטגרציה של הגוף.